Українська асоціація юдаїки (УАЮ) – професійна громадська організація, що ставить за мету координацію діяльності, спрямованої на розвиток юдаїки в Україні.

У співпраці з провідними академічними інституціями в Україні і світі УАЮ організовує круглі столи, дискусії, публічні лекції, міні-курси та інші академічні заходи.

У 2015–2020 роках УАЮ співадмініструвала магістерську програму з юдаїки в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

УАЮ видає щорічний рецензований журнал «Judaica Ukrainica», в якому публікується науковий доробок (статті, першоджерела і рецензії) з різних напрямків юдаїки, від ширшого контексту єврейської цивілізації до історії та культури євреїв України.

Членами УАЮ можуть стати українські й зарубіжні науковці, дослідницькі інтереси яких включають юдаїку, перекладачі з єврейських мов і на них, митці та ін. Передбачено два рівні членства – повне і студентське. Детальніше щодо членства в УАЮ – за посиланням.

 

КЕРІВНИЦТВО УАЮ

Chernoivanenko_0.jpg

Президент

Д-р Віталій Черноіваненко

konv_0.png president [AT] uajs.org.ua

 

Hirik_0.jpg

Віце-президент

Д-р Сергій Гірік

konv_0.pngvice-president [AT] uajs.org.ua

 

Batanova_0.jpg

Вчена секретарка

Тетяна Батанова

konv_0.pngsecretary [AT] uajs.org.ua

 

Svitlana Semenova

Програмна директорка

Світлана Семенова

konv_0.pnginfo [AT] uajs.org.ua

 

АКАДЕМІЧНА РАДА УАЮ

Hon

Проф. Максим Гон

Завідувач кафедри політичних наук
Рівненського державного гуманітарного університету,
директор Центру студій політики пам’яті 
та публічної історії «Мнемоніка» (Рівне)

 

Foto_Oksana Dovhopolova.jpg

Проф. Оксана Довгополова

Професорка кафедри філософії та методології пізнання
Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

 

Kotlyar_photo_0.jpg

Проф. Євген Котляр

Професор кафедри монументального живопису
Харківської державної академії дизайну та мистецтв,
куратор Центру сходознавства ХДАДМ
 

 

Malakhova

Д-р Катерина Малахова

Наукова співробітниця Інституту філософії
імені Г. С. Сковороди НАН України,
керівниця історичних досліджень
ESJF European Jewish Cemeteries Initiative

 

Foto_Monolatij NTSh_1.jpg

Проф. Іван Монолатій

Професор кафедри політології Прикарпатського
національного університету імені Василя Стефаника,
професор Університету Яна Кохановського (Польща)

 

Д-р Анатолій Подольський

Директор Українського центру вивчення історії Голокосту,
провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки
Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України

 

Sydorchuk

Д-р Таїсія Сидорчук

Директорка Центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака
в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»

 

0109_0.jpg

Проф. Олексій Хамрай

Завідувач відділу Близького і Середнього Сходу
Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України,
керівник магістерської програми з юдаїки в НаУКМА

 

Tsolin

Проф. Дмитро Цолін

Директор Центру юдаїки
Національного університету «Острозька академія»,
професор кафедри біблійних наук
Українського католицького університету 

 

Керівництво УАЮ (2015–2019)