Членство

Членами Української асоціації юдаїки (УАЮ) можуть стати українські й зарубіжні науковці, що досліджують єврейську цивілізацію (історія, культура, релігія, література, мови тощо). Вступити до організації можуть як авторитетні дослідники, так і студенти (магістранти) та аспіранти.

Членство в УАЮ несумісне з будь-якими публічними або непублічними діями, спрямованими на розпалення расової, етнічної, національної, релігійної, ґендерної, культурної нетерпимості, дискримінації людей з обмеженими можливостями, нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації, віку. Отримання інформації про такі дії члена УАЮ є підставою для його/її виключення з організації після перевірки президією.

Члени УАЮ можуть:
• брати участь у всіх заходах УАЮ і користуватися її послугами на пільгових умовах;
• отримувати консультативну та іншу допомогу для отримання грантів на підтримку дослідницьких проектів, проведення конференцій, семінарів тощо;
• користуватися бібліотекою УАЮ та іншими науково-довідковими ресурсами організації;
• звертатися до керівних органів УАЮ щодо захисту своїх інтересів;
• обирати і бути обраними до керівних органів УАЮ;
• брати участь у вирішенні питань діяльності УАЮ на Загальних зборах або у складі її керівних органів.

Членство в УАЮ є тільки індивідуальним і передбачає дві категорії:
• дійсні члени;
• члени-студенти (якщо кандидати на членство є студентами або аспірантами).

Членські внески на 2017 рік для українських громадян визначено в розмірі 200 гривень для дійсних членів і 100 гривень для студентів. Закордонні громадяни сплачують внески в розмірі 20 доларів США (дійсні члени) і 10 доларів США (студенти).

Отримати детальнішу інформацію та подати заяву на членство можна, звернувшись до вченого секретаря УАЮ на адресу: membership [AT] uajs.org.ua