Відгуки учасників стажування в Ізраїлі у 2018 році

У липні-серпні 2018 року п'ятеро магістрантів і одна аспірантка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» взяли участь у літньому стажуванні в Ізраїлі.

 

Уфімцева

Надія Уфімцева,

аспірантка НаУКМА

Для дослідника, який працює в галузі єврейських студій, важко переоцінити важливість стажування в Єврейському університеті в Єрусалимі. Бо ж це не лише можливість отримати доступ до величезних колекцій університетської бібліотеки й Національної бібліотеки Ізраїлю, а й змога поспілкуватися з ізраїльськими дослідниками та порівняти академічне життя в Україні та Ізраїлі. Особливо з огляду на труднощі, з якими змушені стикатися дослідники в Україні: обмеження в доступі до архівних матеріалів чи їхньому копіюванні та банальна відсутність літератури з теми.

Найважливішими складовими стажування, на мою думку, є саме можливість доступу до літератури й архівних матеріалів та особисте спілкування з ізраїльськими науковцями. Іншою важливою частиною є спілкування з іншими учасниками стажування, адже цього року в ньому брали участь не лише українські дослідники, а й колеги з Латвії та Грузії.

Висловлюю велику подяку організаторам та спонсорам. Організатори запропонували програму обов’язкових заходів, що складалася з двох семінарів та трьох екскурсій. На мою думку, це найоптимальніший підхід до подібного стажування, оскільки ця кількість заходів дозволяє дослідникам мати достатньо часу для виконання власного плану роботи.

Дуже цікавими виявилися екскурсії, які дозволили познайомитися з історією розвитку біблійної археології, історією та архітектурою Єрусалима. Окремо хотіла б подякувати Марії Китайчик із Міжнародного центру університетського викладання юдаїки Єврейського університету в Єрусалимі за допомогу з вирішенням усіх можливих питань, пов’язаних із перебуванням в Ізраїлі, а також Світлані Семеновій із магістерської програми з юдаїки в Києво-Могилянській академії, яка допомагала полагодити організаційні питання перед від’їздом.

 

Бліндер

Степан Бліндер,

випускник магістерської програми НаУКМА з історії

Дослідження історії годі уявити без участі в конференціях, круглих столах, літніх школах і різноманітних семінарах. Справа не лише в потребі обміну дослідницькими напрацюваннями, якими супроводжуються такі симпозіуми, а й у встановленні академічних контактів. Неформальні зв’язки дозволяють швидко обмінюватися літературою, ідеями та джерельними знахідками й сприяють інтеграції у фахове середовище.

Гадаю, стажування в Єврейському університеті в Єрусалимі більш ніж успішно виконує функцію такого академічного форуму, адже в Україні досі немає потужних осередків із дослідження історії ранньомодерних євреїв. Упродовж стажування в Ізраїлі я мав шанс досліджувати моделі комунікативної поведінки християн та євреїв у волинських містах другої половини XVII століття під керівництвом висококваліфікованих фахівців, готових обговорити проблемні аспекти проекту й порадити відповідну історіографію та джерела. Я зміг познайомитися з кількома дослідниками моєї тематики і проконсультуватися з ними. Моєю тьюторкою була д-р Юдіт Калік, чудова фахівчиня з історії взаємин між євреями й неєвреями у Східній Європі в ранньомодерний час. Вона дуже допомогла мені в роботі над обраною проблематикою.

Завдяки стажуванню в Єрусалимі мені вдалося глибше окреслити характер сучасних праць із історії євреїв Речі Посполитої через призму соціальної та інтелектуальної історії. Цьому посприяв доступ до найновішої літератури англійською, польською, іспанською та італійською мовами в бібліотеці Єврейського університету. Це справжній клондайк для істориків-ранньомодерників. Крім того, цей заклад підписаний на низку баз даних, що дозволяє безкоштовно завантажувати статті з єврейської історії, опубліковані в академічних часописах з усього світу. Також я мав змогу попрацювати в Національній бібліотеці Ізраїлю.

Дякую спонсорам за фінансову підтримку можливості потрапити на стажування до одного з найкращих у світі центрів дослідження єврейської історії. Цей шанс відкриває перед молодими й амбітними дослідниками можливість навчатися в найкращих фахівців та втілювати здобуті знання у власних працях.

 

Малих

Тетяна Малих,

студентка 2-го року магістерської програми НаУКМА з юдаїки

Стажування – це не просто нагода відвідати Ізраїль, а й неймовірна можливість здобути доступ до надзвичайно багатих бібліотек, архівів, баз даних і оцифрованих колекцій із єврейської тематики.

Щиро вдячна магістерській програмі з юдаїки в НаУКМА, Міжнародному центру університетського викладання юдаїки Єврейського університету в Єрусалимі, Фонду «Надав», Вааду України та Українській асоціації юдаїки за надану ними можливість для молодих дослідників працювати в найсучасніших академічних інституціях Держави Ізраїль. Завдяки вам я змогла отримати поради від д-ра Аркадія Зельцера – одного з провідних фахівців із моєї тематики – та зібрати більшість необхідних матеріалів для своєї майбутньої магістерської роботи. Крім того, я здобула досвід дослідницької праці за кордоном, що дуже відрізняється від українських умов.

Вважаю, що молоді науковці дуже потребують таких стажувань. Вони дозволяють розширити горизонти, доповнити і збагатити джерельну базу свого дослідження й отримати стимул для подальшої праці.

 

Чисніков

Антон Чисніков,

студент 2-го року магістерської програми НаУКМА з юдаїки

Передусім я б хотів сказати про академічну складову стажування. Саме вона одразу ж дозволила зрозуміти, чому Єврейський університет входить до топ–100 найкращих університетів світу. Хоча учасники повинні були відвідати порівняно небагато семінарів, ці заходи були дуже змістовними. Наприклад, розповідь Михаїла Бейзера про джерела з історії євреїв дозволила мені знайти зібрання оприлюднених Єврейським університетом квартальників із копіями статей на єврейську тематику з радянської преси. У кожному випуску цього видання міститься розділ, присвячений релігійній справі. Це дозволило мені за доволі короткий час зібрати велику кількість матеріалів і, таким чином, вивільнило додатковий час на пошук інших джерел.

Окремо хотілося б згадати про університетську бібліотеку на горі Скопус. Вона просто неперевершена. Працювати в більш зручному місці мені дотепер не доводилося.

Моїм тьютором був д-р Аркадій Зельцер. Під час консультацій він окреслив важливі аспекти в межах теми мого дослідження, яких я раніше не помічав.

Екскурсії Іллі Лур’є, Міхаеля Фрейкмана та Міхаеля Туваля важко описати. Бо ж як можна розповісти про відвідання однієї з найкращих археологічних колекцій світу у супроводі науковця, який шукав експонати для неї в різних кінцях Близького Сходу, або про фахові екскурсії Єрусалимом від закоханих у нього істориків?

Наостанок хочу подякувати організаторам стажування. І пані Світлана Семенова, і пані Марія Китайчик були відкриті до будь-яких організаційних питань і відразу на них відповідали. Ще перед від’їздом я отримав детальні інструкції щодо дороги, поселення та побутових проблем. Також окремо дякую пану Віталію Черноіваненку за цінні поради щодо життя в Єрусалимі та роботи в Єврейському університеті. Вони не раз мене виручали.

 

Герус

Леся Герус,

студентка 2-го року магістерської програми НаУКМА з юдаїки

Стажування в одному з найкращих університетів Ізраїлю і світу, а саме в Єврейському університеті в Єрусалимі, було прекрасною можливістю попрацювати над темою мого дослідження («Українсько-єврейські дослідження в Українському науковому інституті Гарвардького університету в 1977–1997 рр. (на матеріалах журналу Harvard Ukrainian Studies)») та поспілкуватися з науковцями, на очах яких відбувалося становлення УНІГУ. Величезне значення для мене мало спілкування з тьютором – професором Шаулем Штампфером. Він допоміг мені детальніше окреслити коло проблем, завдання й мету роботи.

Мушу додати, що сама можливість стажуватися в іншій країні надихає. Цілковито новий досвід несе з собою нові знання. Єврейський університет є одним із найпотужніших наукових осередків світу і просто прекрасним місцем для праці. Перебування в подібних закладах змушує замислитися про те, чому в Україні досі немає подібних за масштабом та якістю освіти установ. І це добрий поштовх змінювати свою країну на краще.

Окремо слід сказати і про сприяння науковій роботі з боку університету. Книжки в його бібліотеці перебувають у вільному доступі і це дуже допомагає в пошуку матеріалів для роботи – поруч із потрібною книжкою на полиці часто можна знайти й іншу не менш корисну.

Це стажування в багатьох сенсах відкрило для мене нові горизонти. Прекрасно, що є люди, які знаходять можливості фінансувати нашу освіту і, отже, наш майбутній внесок у історичну науку.

 

Андросов

Валентин Андросов,

студент 2-го року магістерської програми НаУКМА з юдаїки

Стажування в Ізраїлі влітку 2018 року дозволило мені не лише розширити бачення моєї безпосередньої наукової проблематики, а й ближче познайомитися з країною, з якою пов’язано мої наукові зацікавлення. Крім того, я отримав нагоду вдосконалити навички спілкування івритом завдяки зануренню в мовне середовище.

Моїм тьютором був директор Центру єврейського мистецтва при Єврейському університеті в Єрусалимі д-р Владімір Левін – провідний фахівець із історії єврейської політичної думки кінця ХІХ–початку ХХ століть. Спілкування з ним та іншими викладачами Єврейського університету та робота в академічних установах відбувалися в невимушеній робочій атмосфері. Це стимулювало пошук нових підходів до впорядкування та вивчення наявних історичних матеріалів.

Я хотів би подякувати магістерській програмі НаУКМА з юдаїки, Міжнародному центру університетського викладання юдаїки Єврейського університету в Єрусалимі, Фонду «Надав», Вааду України та Українській асоціації юдаїки за чудову можливість відвідати бібліотеки, архівні установи й музеї Держави Ізраїль. Участь у стажуванні була дуже корисною для праці над моєю магістерською роботою.

Вважаю, що такі стажування вкрай необхідні для молодих українських дослідників, оскільки дозволяють їм отримати опрацювати недоступні в Україні дослідження зарубіжних науковців, архівних і бібліотечних колекцій та встановити контакти з колегами в інших країнах.