Hirik

 

Сергій Гірік

кандидат історичних наук, старший викладач магістерської програми з юдаїки в НаУКМА,
віце-президент Української асоціації юдаїки,
старший науковий співробітник Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво»


Викладає курси:

Історія євреїв України

Історія Голокосту й антисемітизму

Українсько-єврейські взаємини у XX столітті

 

Обрані публікації з єврейської тематики:


Книги за редакцією:

Євреї України: Революція й післяреволюційна модернізація. Політика. Культура. Суспільство: збірка статей / За ред. Сергія Гіріка. К.: Laurus, 2018. 198 с.

Статті:

Hirik, S. The Split within the Poale Zion’s Left Wing: Two Versions of Jewish National Communism // Judaica Ukrainica. 2017. Vol. 6. P. 35–50;

Гірык С. Невядомая праца Рыгора (Цві) Фрыдлянда аб левым паалей-цыянізьме ў Беларусі // Запісы БІНіМ. Вып. 39. Нью-Ёрк – Менск, 2017. С. 491–499;

Hirik, S. Indigenization before Indigenization. The Integration of “National Cadres” into the Party and State Apparat of the UkrSSR and BSSR (1919–1923) // Russian Studies in History. 2017. Vol. 56. No. 4. P. 294–304; 

Гірік С. Єврейський націонал-комунізм і феномен радянської багатопартійності (1918–1928) // Євреї в етнічній мозаїці українських земель / За ред. Артема Харченка й Олексія Чеботарьова. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. С. 99–106;

Гірік С. Образ Голокосту в публічному дискурсі й сучасна антисемітська пропаганда (приклади України та Росії) // Проблеми історії Голокосту. Вип. 7. Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2015. C. 16–28;

Гірык С. Палітычнае жыццё Беларусі ў кантэксце гісторыі ўкраінскага і яўрэйскага нацыянал-камунізму // Гістарычныя шляхі, узаемадзеянні і взаемаўплывы беларускага народу і суседзяў. Гомель: ГДУ імя Францыска Скарыны, 2014. С. 136–140;

Hirik, S. Problem stosunków międzyetnicznych w ideologii narodowych komunistów ukraińskich oraz żydowskich partii radykalnie lewicowych na Ukrainie w latach 1918-1921 // Galicia, Bukovina and other Borderlands in Eastern and Central Europe. Essays on Interethnic Contacts and Multiculturalism (=Jews and Slavs. Vol. 23). Jerusalem – Siedlce, 2013. P. 385–399.

Розділи в колективних працях:

[Гірік С.] Єврейська тематика в «Українській літературній енциклопедії» (1988–1995) // Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні / За ред. Киридон А.М. К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2018. С. 36–45;

[Гірік С.] Проблема добору гасел із історії й культури євреїв до універсальних енциклопедій (на прикладі ВУЕ) // Енциклопедичні видання в сучасному інформаційному просторі / За ред. Киридон А. М. К.: Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво», 2017. С. 220–226.

 

CV [англ.]