Тетяна Батанова
старша викладачка магістерської програми з юдаїки в НаУКМА,
керівниця відділу фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Олег Бубенок
доктор історичних наук, професор,
керівник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

Сергій Гірік
кандидат історичних наук, віце-президент Української асоціації юдаїки

Катерина Малахова
кандидатка філософських наук, 
наукова співробітниця Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України

Таїса Сидорчук
кандидатка історичних наук, керівниця Центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА

Олексій Хамрай
доктор філологічних наук, доцент,
керівник відділу Близького і Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

Віталій Черноіваненко
кандидат історичних наук, 
президент Української асоціації юдаїки

Ольга Яковлева
старша викладачка