Книга Агатангела Кримського «Історія хазар»

2020-12-8

 

Krymsky.jpg

 

Звертаємо увагу дослідників, до сфери інтересів яких входять історія Хозарського каганату та середньовічної Східної Європи, на підготовлене 2018 року в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України видання праці патрона цієї інституції «Історія хазар». Дотепер вона була доступна дослідникам лише в окремих фрагментах.

Книжка містить повний текст другого тому задуманого автором двохтомника. Цю частину роботи присвячено власне «хозарському» періоду в історії регіону (VI–IX ст.).

Упорядники пропонованого видання — член УАЮ проф. Олег Бубенок (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського), член академічної ради УАЮ проф. Олексій Хамрай (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського) та президент УАЮ д-р Віталій Черноіваненко (відділ фонду юдаїки Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського).

Ті, кого зацікавила книга, можуть звернутися до Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського.

Рукописний текст першої частини «Історії хазар» (розділи III–ХII обсягом 112 аркушів) зберігається в архівній колекції Омеляна Пріцака. Попри складні і драматичні воєнні й повоєнні роки знаний орієнталіст зберіг рукопис свого вчителя Агатангела Кримського. Сьогодні дослідники мають можливість із ним працювати в Меморіальній бібліотеці Омеляна Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія».