УАЮ вітає з 30-річчям Незалежності України!

2021-08-24

 

 

Українська асоціація юдаїки вітає українських науковців із 30-річчям відновлення державності України!

24 серпня 1991 року наша країна проголосила, що знову має свободу визначати напрям свого розвитку і стати правовою демократичною державою. Цей акт розгорнув нову сторінку історії української культури, освіти й науки. Це, зокрема, стосується гуманітарних і суспільних наук, сходознавства, юдаїки — галузей, які впродовж попередніх десятиріч або ідеологізувалися й не розвивалися органічно й вільно, або взагалі заборонялися.

Незалежність ознаменувала й відродження єврейських студій (академічної юдаїки) в Україні. Відновлена зусиллями лічених науковців, ця наукова сфера тепер об’єднує десятки спеціалістів, які займаються передусім юдаїкою, і ще кількасот дослідників, які дотичні до вивчення єврейської історії та культури України.

Серед фундаторів юдаїки в Україні неможливо не згадати і кілька імен. Це — науковці Олексій Хамрай, Ірина Сергєєва, Юхим Меламед, Мартен Феллер, Жанна Ковба, Яків Хонігсман. На превеликий жаль, більшості з них не випало нагоди дожити до цього дня... Деяким із них УАЮ безмежно вдячна за їхню допомогу в розвитку нашої Асоціації.

Важливою віхою в становленні української академічної юдаїки стало створення в різний час на рівні громадських організацій або структурних підрозділів освітньо-наукових інституцій таких осередків, як Інститут юдаїки (Київ), Центр єврейської освіти України (Київ), Український центр вивчення історії Голокосту (Київ), Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» (Дніпро), Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства (Київ), Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів), Центр дослідження міжетнічних відносин Східної Європи (Харків), Центр єврейської історії і культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (Київ) та ін. Упродовж трьох десятиліть завдяки їхнім зусиллям проведено десятки конференцій із юдаїки, виставки, семінари, воркшопи, видано численні збірки, монографії, засновано періодичні журнали.

За 30 років незалежності створено й освітні програми з юдаїки — у Міжнародному Соломонові університеті, Національному університеті «Києво-Могилянська академія», Українському католицькому університеті. 2012 року в НаУКМА було відкрито першу в Україні університетську програму з юдаїки з можливістю отримати ступінь магістра і стати дипломованим фахівцем із єврейських студій (станом на 2021 рік програма має майже півсотні випускників).

До становлення української юдаїки долучаються й Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Національний університет «Острозька академія» і Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (останні два заклади мають свої центри юдаїки), організовуючи у своїх стінах лекції як українських, так і відомих зарубіжних дослідників. Острозька академія вперше у країні провела літні школи зі семітології.

На окрему увагу заслуговує вагома праця відділу фонду юдаїки в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Колекції НБУВ із єврейської тематики належать до числа найбільших у світі, вони містять десятки тисяч єврейських книг, газет, журналів, рукописів та інших матеріалів. Упродовж років фахівці відділу фонду юдаїки описують різні одиниці зберігання, зокрема єврейськими мовами — івритом та їдишем. Останнім часом налагоджується опис юдаїки в інших подібних установах, зокрема Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка.

Важливим показником зрілості української юдаїки стало заснування 2015 року УАЮ. Україна стала готовою до створення власної національної асоціації юдаїки (для порівняння — аналогічна асоціація в Польщі існує з 1995 року). Досить швидко нова організація набула визнання у середовищі Всесвітнього союзу юдаїки та серед членів Європейської асоціації юдаїки. Це стало можливим передусім завдяки швидкому й інтенсивному розвитку різних напрямків діяльності та проєктів. Серед них — щорічні конференції з юдаїки, видання журналу «Judaica Ukrainica» (спільно з НаУКМА), проведення лекцій і семінарів, започаткування книжкової премії, сприяння участі членів і членкинь УАЮ в закордонних наукових форумах. Якщо раніше у Світовому і Європейському конгресах із юдаїки брали участь лише поодинокі українські вчені, то в заходах цього рівня у 2017 (Єрусалим) і 2018 (Краків) роках Україну представляли 15 і 22 учасники відповідно. УАЮ також прагнула не лишатися осторонь захисту громадянських свобод, прав науковців і академічної солідарності.

У цей особливий день керівництво й академічна рада УАЮ щиро бажають усім миру, добробуту, рівних прав і прогресу! З Днем Незалежності! Мазл тов!