Chernoivanenko

 

Віталій Черноіваненко

кандидат історичних наук,
співкерівник магістерської програми з юдаїки в НаУКМА,
президент Української асоціації юдаїки


Викладає курси:

Магістерська програма з юдаїки:

Вступ до юдаїки

Історія юдаїзму

Єврейсько-християнські взаємини

Історія сіонізму і Держави Ізраїль

Сертифікатна програма з юдаїки:

Вступ до єврейських класичних текстів

Історія сіонізму і Держави Ізраїль

Бакалаврська програма з історії:

Історія Стародавнього Сходу

Історія Держави Ізраїль

 

Обрані публікації з єврейської тематики:

 

Монографії:

«Вище за жіночу любов»: гомоеротизм у єврейській історії та релігії (окремі видання українською й російською мовами), готується, публікацію передбачено 2020 року;

Черноіваненко В. Кумран і рукописи Мертвого моря. Авторство, ідентифікація, історіографія. К.: Дух і Літера, 2014. 256 с.

Джерельні публікації:

Кримський А. Історія хазар / Упор. О.Б. Бубенка, О.О. Хамрая, В.В. Черноіваненка. К.: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАНУ, 2018. 216 с.

Статті:

Chernoivanenko V. Queering David and Jonathan: What Did We Discover about Biblical Same-Sex Love for the Last Decades? // Judaica Ukrainica. Vol. 5. Kyiv: Laurus, 2016. P. 5–24;

Черноіваненко В. Кумранські витоки християнства: дискусії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Історія». 2017. Вип. 2 (133). С. 84–88;

Черноіваненко В. Мотиви і сюжети нетрадиційного еротизму в Єврейській Біблії: питання інтерпретації // Сходознавство. 2015. Вип. 71–72. С. 108–121;

Черноіваненко В. Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. // Магістерум. 2015. Вип. 54: Історичні науки. С. 83–86;

Черноиваненко В. «Превыше любви женской»: гомоэротические мотивы и сексуальная мораль в Библии и Талмуде // Евреи: другая история / Под ред. Г. Зелениной. М.: РОССПЭН, 2013. С. 11–30;

Chernoivanenko V. The Jerusalem Theory of the Dead Sea Scrolls Authorship: Origins, Evolution, and Discussions // Ukrainian Orientalistics: Special Issue on Jewish Studies. Ed. by Vitaly Chernoivanenko. Кyiv, 2011. P. 9–29.

 

CV [англ.]