Постійні викладачі (Юдаїка)

Батанова Тетяна Олександрівна
старша викладачка, випускниця НаУКМА

Бубенок Олег Борисович
доктор історичних наук, професор,
керівник відділу Євразійського степу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

Гірік Сергій Іванович
кандидат історичних наук, старший викладач, учений секретар Української асоціації юдаїки

Малахова Катерина Вікторівна
кандидатка філософських наук, старша викладачка,
наукова співробітниця Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України

Сергєєва Ірина Анатоліївна
кандидатка історичних наук, доцентка,
керівниця відділу фонду юдаїки в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського

Сидорчук Таїсія Михайлівна
кандидатка історичних наук, старша викладачка, керівниця Центру орієнталістики імені Омеляна Пріцака в НаУКМА

Хамрай Олексій Олександрович
доктор філологічних наук, доцент,
керівник відділу Близького і Середнього Сходу Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України

Черноіваненко Віталій Віталійович
кандидат історичних наук, доцент, 
президент Української асоціації юдаїки, випускник НаУКМА

Яковлева Ольга Михайлівна
старша викладачка